Vladimirs Mitins

Birth Date:
00.00.1945
Death date:
00.00.2000
Person's maiden name:
Ichaks Mitins
Extra names:
Ицхак Митин, Vladimirs Mitins Ichaks, Владимир Митин
Categories:
Dissident, Related to Latvia, Spiritual leader, Zionist
Nationality:
 russian, jew
Cemetery:
Set cemetery

Precizējumi par V.I.Mitinu

VLADIMIR  - ICHAK MITIN, dz. 1945.g. Arhangeļskā, KF krievu ģimenē.
Vladimira tēvs bijis LPSR VDK darbinieks, ieradies Rīgā apm. 50-os gados. Kopš bērnības Vladimirs strīdējās ar tēvu ideoloģijas jautājumos un kad izaudza, kļuva par disidentu. Meklējot starp dažādām disidentu grupām, galu galā viņš kļuva par Rīgas cionistu grupas locekli. Vladimirs ir bijis filozofs autodidakts un dziļi apguva vācu filozofiju. Viņš bija arī jūrists autodidakts, kas smalki izpētīja PSRS izdoto juridisko literatūru. Ar saviem padomiem Vladimirs ne mazums reizes bija ļoti palīdzējis disidentiem - ebrejiem, latviešiem u.c. - risināt problēmas, kas radās viņu attiecībās ar padomju represīviem orgāniem. 20.gs. astoņdesmitajos  gados Mitins atradies LPSR  VDK redzeslokā kā cionistu aktīvists.
1987. Vladimirs ar ģimeni (sieva un 2 meitas) emigrēja uz Izraelu. Tur viņi pārgāja jūdaismā, t.i. ar reliģiski ltiesisku procedūru (t.s. gijur) no krieviem pārvērtās par ebrejiem. Tad Vladimirs mainīja savu vardu un kļuva par Ichaku un sāka mācīties Jeruzalemes ješivā "Švut Ami". 1989. gadā viņš atgriezās Rīgā kā ebreju reliģiskais emisārs. 90.-os gados Rīgā (Katoļu ielā) nodibinājis beitmidrašu - ebreju garīgo skolu Toras un jūdaisma mācīšanai, kas pēc I.Mitina nāves nosaukta viņa vārdā. Pedējā beitmidraša mītne - Rīgā, Maskavas ielā, 57. Pateicoties Mitinam ap 20 Rīgas ebreji kļuva par ortodoksāli ticīgiem. Mitins miris 2000. g. Rīgā un apbēdīts "Ar a-Menuhot" kapos Jeruzalemē.

2018. gadā Izraelā nāca klājā Asafa Bar-Šaloma biogrāfiskā grāmata "Atmiņas par prozelītu" ("Vospominaņija o prozelite"), kurā sīki aprakstīts Ichaka Mitina dzīves pēdējais periods - XX gs. pēdējais gadu desmits. Kas lasa krieviski un interesējas par šo unikālo personību, kas bija Ichaks Mitins, var iepazīties ar šo grāmatu internetā.

 

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags