Lūcija Baumane

Please add an image!
Birth Date:
28.10.1905
Death date:
22.06.1988
Extra names:
Baumanīte
Categories:
Actor
Nationality:
 latvian
Cemetery:
Cimetière de la Forêt (Riga)

Lūcija Baumane ( 1905. 28. oktobris - 1988. 22. jūnijs ) aktrise, režisore, skatuves mākslas pedagoģe, [bijusi prec.ar aktieri Luiju Šmitu]

 

Visu pati

Aktrisē Lūcijā Baumanē bija kaut kas no šerpas zintnieces - viņa modināja dvēseles, zināja zāles pret vecišķumu un aizgāja mūžībā, neļaudamās ilgam slimības vārdzinājumam

Uz mantām piekrautā vezuma sēdēdama, lielu rūtainu lakatu ap pleciem apņēmusi, bēgļu gaitās dodas Nēze. Viņai aiz muguras paliek ienaidnieka apdraudētās mājas, bet priekšā ir Lielais Nezināmais - kara jukās mijas un krustojas cilvēku ceļi, un Nēze pa tiem iet mierīgi kā zintniece.

Lūcijas Baumanes 1985.gadā (tā bija viena no aktrises pēdējām lomām Jaunatnes teātrī) atveidotais tēls Gunāra Priedes lugā Centrifūga asociējas ar pašu aktrisi. Sirmi, gludi atsukāti mati, gaiša, atklāta un bezgala labsirdīga seja, zilu asinsvadu strautiņu izvagotas aktrisei it kā neatbilstīgi sastrādātas raupjas rokas, možs vērīgo acu skatiens. Aktrisē nebija ne piles augstprātības, patmīlības vai nenovīdības. Kad intervēju Lūciju Baumani viņas 80.gadu jubilejas sakarā, aktrise stingri pieteica: "Tikai nekādas slavas dziesmas, to pataupiet manai simtgadei!" Neticami, bet simtgade pienākusi tik ātri.

AR MIRTI ROKĀS

Lūcija Baumane piedzima leišmalē 1905.gada 28.oktobrī, taču savu dzimšanas dienu allaž svinēja Mārtiņos - 10.novembrī. Lūcijas tēvs Alberts bija kalējs, māte Helēna vadīja saimi un bija liela dziedātāja, ģimenē auga trīs bērni: Lūcija, viņas vecākais brālis un pusotru gadu jaunākā māsiņa. Lietuvā, pie barona par kalēju strādādams, tēvs sapelnīja naudu, nopirka divus zirgus, dažas govis, un ģimene atgriezās Latvijā, Vecpils pagastā. Vēlāk Baumaņi pārcēlās uz Dupļu muižu pie Durbes ezera. 

Kad sākās Pirmais pasaules karš, cilvēkus pārņēma bailes no kazaku zvērībām un laupīšanām, un Baumaņi devās bēgļu gaitās. Lūcija labi atceras, ka tēvs ratos iesēdināja vecomāti, ielika viņai rokās mirtes podu un vēl nezin kāpēc iekrāva vezumā smago un neērto gultu un visi devās uz Rīgas pusi. Pa ceļu plūda rati, soļoja cilvēki un lopi, un nevienam nebija apjausmas, kas ar viņiem notiks.

Tēvs atteicās braukt tālāk par Rīgu, taču pilsētā drīz ienāca vācieši un bija jābrauc atpakaļ uz izlaupītajām mājām. Sākās tīfa epidēmija. Pirmā nomira vecāmāte, pēc tam tēvs un māsiņa. Trīs tuvi cilvēki aizgāja mūžībā mēneša laikā. Nelaimes uzkrāva nesamērīgu pienākumu nastu uz trīspadsmit gadus vecās Lūcijas pleciem. Kopā ar māti un brāli viņa pārcēlās uz Liepāju.

Ņiprā, izdarīgā un sabiedriski aktīvā Lūcija bija apveltīta ar dažādiem talantiem, taču visvairāk prāts nesās uz zīmēšanu un teātri. Tieši viņa skolā izmeta saukli - spēlēsim teātri! Lūcija sameklēja ludziņu Kalpa zēns, taču nebija zēna, kas šo lomu spēlētu, un Lūcija zēnu nospēlēja pati. Skolas gados ne mazāk kā teātris Lūcijai patika arī zīmēšana. Īpaši labi viņai padevās dabasskati.

Vēlāk, jau darbojoties Strādnieku teātrī, aktrise bieži ļāvās šim vaļaspriekam - lika kasti plecā un devās pie dabas. Taču Liepājā uzvarēja teātris. Paralēli mācībām skolā Lūcija Baumane 1924.gadā iestājās Tautas augstskolas studijā, kur par pedagogu strādāja Jānis Zariņš. No viņa Lūcija pirmo reizi izdzirdēja svešādi skanošos krievu teātra korifeju Staņislavska, Meierholda, Vahtangova un Tairova vārdus.

Kad Liepājā ar izrādi viesojās slavenais aktieris un režisors Teodors Lācis un tā laika spoža teātra un kino zvaigzne Marija Leiko, Baumane kā apburta stāvēja aiz kulisēm un raudāja no laimes. Viņa juta savu sūtību.

Baumanes aktrises mūžs sākās 1925.gadā Edvarda Vulfa lugā Meli, kur viņa, vēl studiste būdama, spēlēja kabarē dejotāju. Daudzus gadus vēlāk aktrise atgādināja Ēvaldam Valteram, ka reiz Liepājā viņš Lūciju izrādē iznesis uz skatuves, kažokā ietītu. 1926.gadā Jānis Zariņš devās uz Rīgu. Bez viņa studija Liepājā beidza pastāvēt. Drīz no Zariņa pienāca vēstule - viņš aicināja Lūciju uz Rīgu.

Māte, zinādama meitas neatlaidīgo raksturu, nepretojās viņas nodomam. Censone ar mātes dotiem desmit latiem kabatā ieradās strauji plaukstošajā Rīgā. Lūciju nebaidīja nezināmā nākotne. Viņa bija pieņēmusi lēmumu. Turpmākā dzīvē tā būs vienmēr - ja Lūcija kaut ko nolems, viņa no tā neatkāpsies. Deviņpadsmit gadus vecā jauniete noīrēja mazu jumta istabiņu. Laimējās dabūt darbu Helmāra Rudzīša apgādā Grāmatu draugs. Seši gadi kolportieres statusā, alga - simt latu mēnesī, četrdesmit no tiem - par istabu.

Skopas ikdienas pusdienas studentu ēdnīcā, minimāli izdevumi sadzīves vajadzībām, pilnīga imunitāte pret lepnu drēbju, skaistu kurpju un smaržu vilinājumu. Visas sadzīves grūtības un naudas trūkumu pirmajos gados atsvēra studijas Tautas augstskolā. Nodarbības ritēja vakaros pēc darba. Lūcija straujiem soļiem tuvojās savam sapnim. Studijā, teātrī un koncertos, bibliotēkā, uz ielas un kafejnīcā topošā aktrise tvēra mirkļa iespaidus un atstāja tos atmiņā kā fotogrāfijas. Vēlāk viņa bieži pārcilāja atmiņas un ielika lomās savu dzīvo izjūtu, pārdzīvojumus un pieredzi.

STRĀDNIEKU TEĀTRA SPECIĀLZĒNS

1926.gadā Tautas augstskolas studiju apvienoja ar kreisi noskaņoto Strādnieku teātri, kas atradās tagadējās Tērbatas un Bruņinieku ielas krustojumā un nodega 1934.gada 15.maijā. Teātris iestudēja jaunu laikmetīgu repertuāru, un aktieri tika mīcīti un veidoti. Teātrī sākumā algu nevienam nemaksāja, Lūcija to sāka saņemt tikai 1930.gadā. Bieži viņai nebija ne santīma kabatā, bet lētākais ēdiens - siļķu pudiņš - maksāja divdesmit santīmus, tāpēc bija jāieturas ar rupjmaizes šķēli un tai virsū uzziestām sinepēm.

Toties kopības sajūta, kas tolaik dzima aktieru starpā, palika uz mūžu. Bijušie kolēģi turpināja satikties līdz mūža beigām. Diemžēl 1934.gadā Strādnieku teātri likvidēja. Iespējams, ka tajā pavadītais laiks bija laimīgākais Lūcijas Baumanes radošajā dzīvē.

Astoņu gadu laikā viņa nospēlēja ap piecdesmit lomu, to skaitā arī savus pirmos puikas profesionālajā teātrī, piemēram, Gustavu ar tauri lugā Emīls un Berlīnes zēni. Lūcija jaunībā bija kalsnēja, vitāla, ļoti temperamentīga, tieša un patiesa. Jau toreiz kritika aktrisi vērtēja - "visas izrādes dzīvais nervs", "labākā zēnu lomu tēlotāja uz Strādnieku teātra skatuves".

LIKTEŅA SŪTĪTA BALSTĪTĀJA

Strādnieku teātrī dzima arī Lūcijas Baumanes mīlestība. 1926.gadā viņa sastapa divus gadus jaunāko Luiju Šmitu, aktieri, kas latviešu teātra vēsturē ierakstīts kā viens no talantīgākajiem raksturlomu tēlotājiem. Nekad nevienā atmiņu skicē, intervijā vai rakstā Baumane nesaka, ka mīlējusi Luiju Šmitu. Viņai bija kurzemnieces cietā daba, un mīļvārdiņi viņas mutē kaut kā neiegūla ne pret tuvo cilvēku, ne vēlāk pret bērniem. Mīlestība viņas uztverē bija kaut kas tāds, par ko nerunāja.

Teātra kritiķe Līvija Akurātere daudzus gadus vēlāk paguva pierakstīt gan Lūcijas Baumanes, gan Luija Šmita atmiņas vienam par otru. Tās tagad ir vienīgie tiešie liecinieki par abu attiecībām, kas bija saskanīgas un spilgtas un pārtrūka negaidīti. Tas abiem sūrstēja visu atlikušo mūžu. Luijs Šmits: "No sākuma Lūcija bija pret mani atturīga, klausījās ar zināmu skepsi, it kā lāga neticētu tam, ko es cenšos viņai pasacīt, bet tad nāca vasara, un jau 1928./29.gada sezonā Strādnieku teātrī mēs bez kādas šaubīšanās turējāmies kopā. Atbalstītājs, protams, gribēju būt es, patiesībā tā bija viņa - likteņa sūtīta balstītāja, man tik ļoti vajadzīga."

Lūcija savā tiešumā teica: "Luijs Šmits bija tāds cilvēks, kādu reti var satikt. Viņa vienīgā nelaime bija tā, ka viņš bija vienā un tajā pašā laikā gan stiprs, gan arī ļoti vājš. Viņš nekad nespēja pateikt kādam nē, tāpēc viņš nekad nezināja, kā beigsies aizsāktā diena."

Teātra likvidācija abiem bija katastrofa. Rīgā jau pilnā sparā darbojās vēl vesela plejāde citu teātru. Baumane, kādu laiku bez algas pastrādājusi Mazajā teātrī un Ceļojošajā teātrī, galu galā bija spiesta pārtraukt darbu uz skatuves. Lai savilktu galus kopā, 1935.gadā Lūcija no savas jumta istabiņas K.Barona ielā pārgāja dzīvot pie Luija Šmita Pētersalas ielā.

Vēlāk Lūcija teica: "Par mūsu kopdzīves laiku nevaru teikt neko sliktu. Kamēr bijām vienā teātrī, vienmēr kopā, viss bija labi." Viņa zināja, ka Luijs viegli pakļaujas citu ietekmei, tāpēc bija turams grožos. Luiju un Lūciju vienoja vienāda izpratne par teātri un literatūru, viņi balstīja viens otru radošajā darbā. Turklāt abi bija kaismīgi makšķernieki.

Vasarās aktieru pāris dzīvoja Rāmkalnu mājās pie Gaujas un gar tās krastiem gāja garus kilometrus uz augšu un leju. Viņi specializējās uz sapaliem. Abi tajā apvidū bez piepūles apmakšķerēja visus bada pātagas cilātājus.

1937.gadā tika reģistrēta Luija un Lūcijas laulība, un vēlā rudenī piedzima abu meita, kuru "pēc Knuta Hamsuna romāna Pāns varones nosaucām par Edvardu". Skaistu vārdu vietā Lūcija vīram 32.dzimšanas dienā, 1939.gada 2.februārī, uzdāvināja scenāriju atmiņu filmai Ar makšķeri - talantīgi uzrakstītu dabas tēlojumu, kopīgajās makšķernieku gaitās ejot.

1939.gada 1.jūnijā pasaulē nāca dēls Jānis. Lūcija audzināja bērnus, bet Luijs strādāja Nacionālajā teātrī. Tagad vairs nebija kas Luiju iegrožo. Viņš stāstīja: "Vasara togad bija karsta un smaga, rudens dīvains, un ziemā jau sevi bija pieteicis mans trešais bērns, kura māte vairs nebija Lūcija. Visa mana dzīve sagriezās kājām gaisā. Kad pats sev jautāju, kā tas varējis notikt, nezināju pat lāga, ko atbildēt.

Dažās izrādēs Nacionālajā teātrī meiteņu lomas jauki tēloja Eiženija Kaldovska. Viņa man pieķērās, un es paklupu. Tā kā apjuku, kaunējos, taču mierināju sevi, ka varbūt vēl viss būs labi. Taču Eiženija jau bija uzmeklējusi Lūciju un visu viņai izstāstījusi." Eiženijai visi Nacionālā teātra čaļi sita kanti, arī Šmits un Sebris. Viņa izvēlējās Šmitu, un, jau būdama stāvoklī, atskrēja uz Pētersalas ielu - lai neļaujot piedzimt bērnam bez tēva!

Lūcijas Baumanes meita mākslas zinātniece Edvarda Šmite zina stāstīt: "Mamma bija principiāla līdz nemaņai. Viņa ņēma tēvu pie rokas un aizveda uz dzimtsarakstu biroju. Laulība tika šķirta bez aizkavēšanās." Luijs Šmits vēl paguva reģistrēties ar Eiženiju, un oficiālā laulībā piedzima dēls Indriķis. Aktieris joprojām cerēja, ka pēc dēla piedzimšanas varēs atgriezties pie Lūcijas, Edvardas un Jāņa, taču Lūcija nepieļāva šīs iedomas.

Sākās Otrais pasaules karš. Savulaik Ceļojošajā teātrī Lūcija bija ievēlēta par vietējās komitejas priekšsēdi, un kāds no kolēģiem bija redzējis Baumanes vārdu sarakstā ar piezīmi "kom. no." - komunistiski noskaņota. Lūcija ierāvās Pētersalas ielas dzīvoklītī un pēc tam, baidoties no ieslodzīšanas Salaspils nometnē, visu fašistiskās okupācijas laiku dzīvoja Kalngalē, pie kāda saimnieka strādāja lauku darbus. Vāciešiem projām ejot, Lūcija ar bērniem vairākas nedēļas slēpās purvā.

KLUSI IEČUKSTĒJA AUSĪ

Jau otro reizi Lūcijas Baumanes dzīvē karš izpostīja visu. Viņa jutās kā no sliedēm izsista. Taču 1945.gadā aktrise sāka strādāt Jaunatnes teātrī. Tā atklāšanā Lūcija atkal spēlēja zēnu Raiņa lugā Krauklītis. Viņa atkal bija uz skatuves, saņēma cietu algu, un tas kaut mazliet palīdzēja tikt galā ar pēckara pirmajām sadzīves nepieciešamībām. Edvarda atceras: "Aktieriem it kā neoficiāli piešķīra kukulīti maizes dienā, un mamma kādu dienu nolēma pārdot maizi tirgū, jo bija vajadzīgas citas lietas.

Miliči mammu tūlīt pat aizturēja un lika turpat uz vietas kukulīti apēst. Tā bija vienīgā reize, kad mamma mēģināja nodarboties ar andeli."

Lūcijas darbīgums neļāva saliekt muguru zem pēckara ikdienas smagās nastas. Viņa prata visus darbus un līdz pat Edvardas un Jāņa studiju gadiem strauji augošajiem bērniem un sev šuva visu, mēteļus ieskaitot, adīja džemperus un jaciņas. Kad aktrise gāja pa ielu hūtītē, elegantā mētelī ar smuki sapucētiem bērniem pie rokas, garāmgājēji vienmēr atskatījās. Edvarda smejas: "Mammai bija veca šujmašīna, kuru viņas mamma saņēma kā dāvanu iesvētībās! Tā ņēma pretī visu - gan smalku zīdu, gan rupju vadmalu."

Pēc kara līdz pat savai nāves dienai pie Lūcijas dzīvoja arī māte, bet brālis pēc demobilizācijas nomira Liepājā 1945.gadā.

Pēckara gados daudziem aktieriem, arī Lūcijai, piešķīra ģimenes dārziņus. Lūcijai tādi bija divi - Skanstes ielā un Maskavas forštatē. Edvarda: "Pavasarī stādījām, rudenī vācām ražu un vedām uz Pētersalas ielu bietes, burkānus, kartupeļus, sīpolus.

Tikai 1962.gadā mammai piešķīra divistabu dzīvokli Hospitāļu ielā. Vecāmamma gan šo dienu nesagaidīja." Līdz pat mūža beigām Lūcija dzīvoja bez vīrieša atbalsta ģimenē. Viņa zināja, ka Luijs savā jaunajā ģimenē nebija laimīgs. 1956.gadā Eiženija tika atlaista no teātra. 1970.gadā viņa, sadzērusies nervu zāles, aizgāja no dzīves. Pāris gadu vēlāk nomira arī abu dēls Indriķis.

Edvarda un Jānis ļoti rūpējās par tēvu un cerēja, ka vecāki atkal varētu saiet kopā, taču Lūcija - nē, un viss! Luijs Šmits tolaik jau strādāja Dailes teātrī. Edvarda stāsta: "Pēc kara tēvs ar Hariju Liepiņu nāca pie mums, virtuvē strēba zupu, runāja par mākslu un dzīvi. Ne jau nu uz mums skatīties viņš skrēja nakts vidū, bet mammai tas "atgrieztais maizes rieciens" palika spēkā."

Kad 1985.gadā nomira Luijs Šmits, izrādījās, ka Meža kapos līdzās Eiženijai un Indriķim vietas vairs nav. Luiju Šmitu apglabāja Meža kapos, bet citā vietā.

Jau 50.gados Lūcija Baumane pārgāja uz krustmāmiņu un vecmāmiņu lomām. Iespējams, Lūcijai mazliet kremta, ka viņa nekad netika spēlējusi jaunas, kaislīgas un mīlošas sievietes. Taču, pirmkārt, laikā, kad viņa to varēja darīt, Lūcija bija diezgan kalsna un puiciska, otrkārt, Jaunatnes teātrī viņu šajā jomā izkonkurēja skaistules Biruta Vizicka un Benita Ezerniece. Baumane atkāpās bez cīņas un intrigām.

Pārtapšanas process vecāka gadagājuma sievietēs aktrisei nesagādāja grūtības, jo atkal tika likts lietā "atmiņu albums". Viņa tēloja daudzas šādas lomas, savā triumfa stundā arī Nēzi Centrifūgā (1985). Nēzes mūža ritējumā Baumane iešķetināja savus zaudējumus un sāpes, un šķiet, ka abu - Nēzes un aktrises - likteņi visu mūžu ritējuši līdzās.

Pēc Lūcijas Baumanes nāves 1988.gadā izrādi izņēma no repertuāra, jo aktrisi šajā lomā neviens nevarēja aizstāt. Baumanīte, kā viņu sauca kolēģi, bija īsts darba zirdziņš. Viņai piemita režisora talanta dzirksts, tikai bez milzu ambīcijām. Aiziešana pensijā 1960.gadā nebūt nenozīmēja, ka Lūcija Baumane aiziet no teātra. Viņa pievērsās jauno aktieru audzināšanai un strādāja par režisora asistenti. Aktrise zināja un izjuta teātri un tā cilvēkus. Viņa allaž zālē sēdēja līdzās teātra galvenajam režisoram Ādolfam Šapiro un citiem režisoriem, bija vidutāja starp aktieriem un režisoru.

Baumane klusi vēroja uz skatuves notiekošo un tad kaut ko klusi iečukstēja ausīs režisoram, kurš to visbiežāk jau kā savu atziņu pateica aktieriem. Mākslas darbinieku namā 80.gados Lūcija Baumane veldzēja dvēseli, iestudējot padomju laikā aizliegto latviešu dzejnieku programmas - Poruku, Ziemeļnieku, Frici Bārdu un citus. Publika uzgavilēja, iestudējumos bija jaušamas atmodas vēsmas, bet Šapiro neļāva iestudējumus pārcelt uz Jaunatnes teātra skatuves.

Baumanei tas ļoti sāpēja. Aktrise gandrīz nekad neslimoja. Šķita, ka viņa ir mūžīga. Kad Lūcija Baumane 1988.gada aprīlī astoņdesmit triju gadu vecumā iegūla slimnīcā ar infarktu, neviens neticēja, ka viņa vairs neatnāks uz teātri. Neatnāca.

Lūcija Baumane nomira 1988.gada 22.jūnijā. Viņa apglabāta Meža kapos līdzās Luijam Šmitam.

 

Autore : Tekla Šaitere.

Diena.lv

Source: diena.lv, kino-teatr.ru

No places

  loading...

    Relations

    Relation nameRelation typeBirth DateDeath dateDescription
    1Alberts BaumanisAlberts BaumanisFather24.02.187412.11.1918
    2Elēna BaumaneElēna BaumaneMother05.04.187527.05.1962
    3Jānis ŠmitsJānis ŠmitsSon01.06.193917.03.2009
    4Žanis Alberts BaumanisŽanis Alberts BaumanisBrother02.09.190322.08.1945
    5Erna Vera BaumaneErna Vera BaumaneBrother01.02.190730.11.1918
    6Luijs ŠmitsLuijs ŠmitsHusband03.02.190704.02.1985
    7Teodors Zigfrīds Alberts PuciriussTeodors Zigfrīds Alberts PuciriussUncle09.03.188205.04.1938
    8
    Kristofs Vilhelms Alberts PuciriussUncle06.05.188000.00.1917
    9
    Kārlis Aleksandrs Demetrijs PuciriussUncle17.07.1883
    10Kristiāns Johans Rūdolfs PocirussKristiāns Johans Rūdolfs PocirussUncle03.12.188409.01.1954
    11Ādolfs OšeĀdolfs OšeUncle02.01.188316.10.1947
    12Heinrihs Pauls OšeHeinrihs Pauls OšeUncle19.11.188506.03.1962
    13
    Andrejs BaumanisUncle02.07.188327.07.1967
    14Teodors OšeTeodors OšeUncle11.10.188027.04.1935
    15
    Rūdolfs Andreass Ernests BaumanisUncle03.00.1882
    16
    Fricis OšeUncle20.02.187707.05.1879
    17
    Johans BaumanisUncle17.11.187228.11.1872
    18
    Fricis Ernests Žano BaumanisUncle20.10.1879
    19Alberts OšeAlberts OšeUncle14.09.187816.05.1922
    20
    Žanis BaumanisUncle19.01.187805.09.1878
    21Otto Kārlis Teodors BaumanisOtto Kārlis Teodors BaumanisUncle30.10.1886
    22
    Andrejs BaumanisUncle15.04.186110.11.1899
    23
    Janis BaumanisUncle20.11.186922.01.1902
    24
    Kārlis BaumanisUncle11.04.187409.09.1934
    25
    Kārlis BaumanisUncle16.07.187920.12.1937
    26Luīze Regīna Alvīne TeihmaneLuīze Regīna Alvīne TeihmaneAunt09.06.188322.08.1974
    27
    Ernestīne VītolaAunt09.04.187110.10.1947
    28
    Anna BaumanisAunt18.07.187303.06.1887
    29
    Emīlija ŠteinbergsAunt23.05.1876
    30
    Ženija LullisAunt31.12.187101.01.1944
    31
    Ženija Marta Olga BaumaneAunt11.03.1891
    32
    Wilhelmine Alwine PutzirusAunt16.12.1878
    33
    Anna PlandersAunt17.05.189200.00.1980
    34
    Bille BaumanisAunt08.12.1875
    35
    Wilhelmine Olga Maria putzirusAunt27.07.187729.06.1879
    36
    Ženija ZellisAunt15.09.1863
    37
    Jūle BaumanisAunt21.12.1865
    38
    Anna GertsonsAunt15.09.185928.10.1942
    39
    Anna Emīlija Berta OšeAunt26.12.189018.09.1891
    40
    Karlīne Berta Emīlija TalsmanisAunt20.01.1893
    41
    Anna Šarlote Līna OšeAunt10.11.188911.06.1890
    42
    Made BaumanisAunt19.04.187216.01.1873
    43
    Emīlija Betija Marija RezevskisAunt04.02.1897
    44
    Līze BaumanisAunt05.08.188627.11.1886
    45
    Jānis ŠmitsFather in-law16.01.187511.12.1930
    46
    Adelīna Elizabete ŠmiteMother in-law20.01.187504.06.1958
    47Kārlis BaumanisKārlis BaumanisGrandfather04.03.184629.02.1932
    48Luise Friederica Ernestine BaumaneLuise Friederica Ernestine BaumaneGrandmother09.03.185113.07.1920
    49
    Carl Christoph PutzirusGreat grandfather00.00.181514.08.1874
    50
    Andžs BaumanisGreat grandfather00.00.1795
    51
    Sophia Christiana PutzirusGreat grandmother00.00.181511.03.1874
    52
    Babe BaumanisGreat grandmother00.00.181021.01.1877
    53Atis Aleksandrs TeihmanisAtis Aleksandrs TeihmanisCousin15.06.190714.02.1987
    54
    Heinrihs RezevskisCousin00.00.1916
    55
    Edvīns RezevskisCousin06.05.192227.12.1998
    56
    Alma VirgaCousin28.08.190300.00.1982
    57
    Karlīna GertsonsCousin17.08.188512.04.1908
    58
    Heinrihs Levs OšeCousin01.02.191010.07.1910
    59Austra OguleAustra OguleCousin00.00.190600.00.1983
    60
    Andrejs GertsonsCousin23.08.1883
    61
    Zigfrīds Rūdolfs PuciriussCousin25.07.1925
    62Teodors OšeTeodors OšeCousin23.07.191321.04.1919
    63
    Jūlija Vilhelmīne ZellisCousin14.10.1884
    64
    Bille ĶesterisCousin12.08.189818.12.1979
    65
    Marija KražeCousin07.05.1901
    66
    Ženija GertsonsCousin15.03.189517.01.1929
    67
    Kārlis GertsonsCousin19.11.1896
    68
    Janis GertsonsCousin11.02.189403.04.1895
    69
    Kristīne GertsonsCousin06.12.189106.06.1895
    70
    Anna GertsonsCousin03.11.188928.11.1975
    71
    Janis ZellisCousin08.05.1887
    72
    Arvīds PlandersCousin00.00.1983
    73Laimonis Oskars OšsLaimonis Oskars OšsCousin19.09.1921
    74
    Velta Jautrīte ČerņavskisCousin24.02.192529.01.1980
    75
    Arvīds LullisCousin17.06.191230.07.1913
    76
    Jānis BaumanisCousin08.03.188617.08.1950
    77
    Ženija LullisCousin04.02.1897
    78
    Jēkabs ZemdegaCousin02.11.188411.06.1951
    79
    Teodors Hermanis Alberts PutzirusCousin23.10.1910
    80Arvīds Voldemārs BaumanisArvīds Voldemārs BaumanisCousin16.06.191003.12.1943
    81
    Kārlis Arnolds BaumanisCousin09.12.191900.00.1991
    82
    Līna LullisCousin28.02.190003.03.1903
    83Austra BaumaneAustra BaumaneCousin21.12.190508.12.1983
    84
    Kārlis LullisCousin12.11.1893
    85
    Hildegarde Paulīne Henriette VītolsCousin02.11.1910
    86
    Jūle GertsonsCousin23.11.188701.04.1975
    87
    Erna Lūcija Emīlija ŠteinbergsCousin23.11.190312.10.1943
    88
    Bille LullisCousin16.09.1891
    Tags