Damian Majewski

Ppor. piech. rez. Damian MAJEWSKI s. Kazimierza i Ireny z Mieszczanowskich, ur. 10 IX 1909 w Klimontowie, woj. kieleckie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1933) i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 77 pp (1933). Odbył ćwiczenia rezerwy w 77 pp (1936, 1938) jako dowódca plut., brak dalszych danych.

L.S. 2086; CAW, Ap 6879.

Source: radaopwim.gov.pl

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags