Stanisław Spis

Please add an image!

Stanisław Spis (ur. 8 maja 1843 w Radymnie, zm. 20 października 1920 w Krakowie) – rektor i dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik kapituły krakowskiej.

Urodził się w rodzinie Jakuba - burmistrza Radymna i Cecylii z Zarańskich. Będąc uczniem przemyskiego gimnazjum, przerwał naukę w 1863, wstępując w szeregi powstańców styczniowych. Walczył w oddziale gen. Mariana Langiewicza. Po klęsce powstania kontynuował naukę, w 1865 zdał maturę w Przemyślu, a następnie wstąpił do tutejszego seminarium duchownego. W roku 1868 otrzymał święcenia kapłańskie, po których studiował teologię w Wiedniu (1869-71), uzyskując tytuł doktora. Po powrocie do Przemyśla był wykładowcą w seminarium, a następnie proboszczem w Świlczy. W 1879 powołany na katedrę nauk biblijnych Nowego Testamentu Uniwersytetu Jagiellońskiego, sześciokrotnie pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego. W roku akademickim 1887/88 pełnił urząd rektora tej uczelni. W 1881 został kanonikiem kapituły krakowskiej, a w 1882 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1898 otrzymał Order Żelaznej Korony III klasy. Był wieloletnim radnym Krakowa. Razem z bł. Bronisławem Markiewiczem i św. Józefem Pelczarem był założycielem towarzystwa świeckiego Powściągliwość i Praca.

Source: wikipedia.org

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags