Jan Amerek

Please add an image!

Ppor. rez. Jan Amerek s. Jana i Marianny z Dzików, ur. 11 XI 1908 w Samwodzie, woj. kieleckie. Absolwent gimnazjum w Kozienicach, Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1936) i SPRPiech. nr 7 w Śremie. Mgr praw, pracował w Tow. Ubezpieczeń w Lublinie, następnie w Sądzie Apelacyjnym. Ppor. od 1934, przydzielony do 15 pp. Miał żonę Marię i córkę Annę Marię.

 

Source: radaopwim.gov.pl

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags