Mariusz, Maciej, Ojcomił Żydowo

Birth Date:
02.07.1925
Death date:
30.04.2017
Burial date:
12.05.2017
Categories:
Doctor, Professor, Rector, Teacher, lecturer
Nationality:
 pole
Cemetery:
Gdansk, Srebrzysko Cemetery

Mariusz Maciej Ojcomił Żydowo  – polski lekarz i biochemik, profesor nauk medycznych, w latach 1981-1982 rektor Akademii Medycznej w Gdańsku.

Urodził się w Kutnie jako syn Zdzisława. Był pierwszym studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w powojennej Polsce, jako że posiada indeks nr 1 pierwszego powojennego rocznika tych studiów. Po studiach pracował na macierzystej uczelni jako asystent i adiunkt w latach 1948–1960, w 1951 roku uzyskał stopień doktora medycyny, studiował także na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej (1953). Odbył roczny staż naukowy na Wydziale Biochemii University of Cambridge (1958/1959). W 1960 roku objął stanowisko docenta, potem pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Farmaceutycznego (1962−1965), kierownika Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego (od 1966 roku) i rektora AMG (1981−1982), jako pierwszy został wybrany demokratycznie na stanowisko rektora. W 1966 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1978 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Był zaangażowany w rozbudowę Zakładów Teoretycznych GUMED-u i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt i aparaturę.

Pełnił funkcje przewodniczącego gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemii (1962−1968) i wiceprzewodniczącego Komisji Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (1976−1980). Od 1959 roku należał do Biochemical Society, od 1980 roku do Komisji Nauk Fizjologicznych PAN. Działał aktywnie w Polskiej Akademii Umiejętności, pomysłodawca i organizator konferencji dydaktycznych kierowników katedr biochemii wydziałów lekarskich, organizator i pierwszy przewodniczący Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, należał do komitetu redakcyjnego m.in. „Acta Biochemica Polonica”.

Na polu badań naukowych odkrył lokalizację i różną zależność kinetycznych właściwości dezaminazy AMP u zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych od temperatury. Badał mechanizm powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Autor wielu prac naukowych.

W wyborach parlamentarnych w 1991 roku  kandydował do Senatu w województwie gdańskim.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1995)
 • Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza (1998)
 • Medal Księcia Mściwoja II (2000)
 • „Medicus Nobilis” (2011)

 

Source: wikipedia.org

No places

  loading...

    Relations

    Relation nameRelation typeBirth DateDeath dateDescription
    1
    Zdzisław Łazarz ŻydowoFather17.12.189107.02.1981
    2
    Helena Karolina ŻydowoMother26.11.189508.08.1970
    3
    Krzysztof ŻydowoSon13.11.195701.10.1984
    4Jan, Zdzisław, Radomysł ŻydowoJan, Zdzisław, Radomysł ŻydowoBrother27.12.192306.03.1981
    5
    Maria Żydowo-WąsowskaSister06.08.193131.01.1999
    6
    Maria Danuta ŻydowoWife05.08.192528.02.2013
    7Wojciech ŻydowoWojciech ŻydowoNephew04.05.195106.03.1981
    8
    Gizella ŻydowoBrother in-law00.00.192430.06.2016

    No events set

    Tags