Jonas Kudirka OFM

Please add an image!
Birth Date:
27.12.1871
Death date:
26.12.1941
Patronymic:
Jonas
Extra names:
Tėvas Kapucinas, Jonas Baptista, Tėvas K. Kapucinas, K. Kapucinas
Categories:
Priest, rabbi, mulla, imam, Spiritual leader
Nationality:
 lithuanian
Cemetery:
Žemutinių Kaniūkų kapinės (lt)

Tėvas Kazimieras OFM gimė Liputiškės k., Barzdų vls. Į kapucinų kongregaciją įstojo Lenkijoje 1905 m., misionierius.Kovotojas už lietuvišką raštą, kalbą. Įkūrė kapucinų vienuolyną 1923 m.  Ukmergėje. Lietuvuų Mokslo draugijos narys nuo1910 m. Mirė ir palaidotas Kauno centrinėse kapinėse, jas naikinant perlaidotas Veršvų kapinėse.

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags