Juozapas Olekas

Please add an image!
Birth Date:
18.01.1812
Death date:
27.10.1890
Patronymic:
Juozas
Categories:
Priest, rabbi, mulla, imam, Spiritual leader
Nationality:
 lithuanian
Cemetery:
Set cemetery

Gimė Kriauniškės k., Pilviškių vls.Vyskupas, kunigas jubiliatas, teologijos magistras, Baigė Varšuvos Dvasinę akademiją. Mirė ir palaidotas Vilkaviškyje. 

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags