Vincas Dvaranauskas MIC

Please add an image!
Birth Date:
30.10.1871
Death date:
13.03.1966
Patronymic:
Andrius
Categories:
Priest, rabbi, mulla, imam, Spiritual leader
Nationality:
 lithuanian
Cemetery:
Set cemetery

Gimė Žečkalnių k., Barzdų vals.Profesorius, jubiliatas, teologijos magistras, marijonas. Baigė Petrapilio akademiją. Seinų kunigų seminarijos regentas, Seinų katedroje įvedė lietuvių kalbą, Lietuvybės puoselėtojas. Vilniaus šv. Ignoto bažnyčios rektorius, marijonų vienuolyno vyesnysis. Mirė ir palaidotas Marijampolės marijonų skyriuje.

No places

  loading...

    No relations set

    No events set

    Tags