Sebastian Piskorski

Birth Date:
00.00.1636
Death date:
18.08.1707
Categories:
Pastor, Poet, Professor, Rector, Translator, Writer
Nationality:
 pole
Cemetery:
Set cemetery

Sebastian Piskorski (ur. 1636, zm. 18 sierpnia 1707) – tłumacz, poeta, pisarz religijny, prawniczy, panegirysta, rektor Akademii Krakowskiej w latach 1693-1699.

Jego ojciec, Marcin, osiedlił się w Skawinie z początkiem XVII w. Sebastian Piskorski ukończył studia w 1660 roku na Akademii Krakowskiej i uzyskał stopień bakałarza. W roku 1664 został doktorem prawa. Studia kontynuował w Padwie i Rzymie. Pełnił obowiązki nauczyciela kolejno: Stanisława Szembeka, królewiczów Sobieskich i 2 Radziwiłłów, siostrzeńców Sobieskiego. W 1676 roku przyjął święcenia kapłańskie. Patronował budowie kościoła św. Anny w Krakowie. W latach 1677-1691 zbudował w Grodzisku zespół architektoniczno-rzeźbiarski zwany potocznie pustelnią Błogosławionej Salomei. W roku 1692 został kanonikiem krakowskim. Pełnił także funkcję podkanclerza. Był profesorem prawa i znawcą sztuki.

Twórczość

Ważniejsze utwory
 • Quaestio juridica de foro et poenis saecularium in criminibus mixti fori (1672), drukarnia Schedeliana, (pytania i konkluzje z prawa kryminalnego dla przejścia do kolegium prawników)
 • Błogosławiona Kunegunda panna, królewna węgierska, monarchini polska, Kraków 1684, drukarnia Akademicka, wyd. następne: Kraków 1691
 • Flores vitae B. Salomeae virginis, principis Poloniae, reginae Haliciae, ordinis S. Clarae primae in Polonia fundatricis, Kraków 1691, drukarnia Akademicka, (zawiera od karty Hy – osobne dzieło pt. Flosculi Sacrae Eremi, B. Salomeae virginis... – dokładny opis pustelni między Ojcowem a Pieskową Skałą w jęz. polskim i łacińskim); wyd. następne: Kraków 1734 (tu także Flosculi...); Warszawa 1735 (druk identyczny z edycją 1734)
 • Leges scholis ecclesiarum, jurisdictioni rectorali, Almae Universitatis Studii Generalis Cracov. subiectis, Kraków, drukarnia Akademicka (z przedmową z marca 1695 podpisaną przez S. Piskorskiego)
 • Kazania na Dni Pańskie, Kraków 1706, drukarnia Akademicka
Przekłady
 • Żywoty ojców abo dzieje i duchowne powieści starców, zakonników, pustelników wschodnich, Kraków 1668, drukarnia Akademicka; tu m.in. Historia budująca, czyli żywot świętych Barlaama pustelnika i Jozafata, króla indyjskiego; tekst polski Historii.., wyd. krytyczne J. Janów pt. "Żywot Barlaama i Jozafata", Lwów 1935, Zabytki Piśmiennictwa Polskiego, t. 6; (Vitae patrum, przypisywane św. Hieronimowi, tłumacz korzystał z edycji lugduńskiej z 1512 i edycji Rosweyde'a z 1618 lub 1628)

 

Source: wikipedia.org

Places

Images Title Relation type From To Description Languages
1Kraków, Church of St. AnneKraków, Church of St. Annede, en, pl, ru

  loading...

    Relations

    Relation nameRelation typeBirth DateDeath dateDescription

    No events set

    Tags